Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2013

IWantToBe
2592 7942
Reposted fromdonoteat donoteat viathewayifeel thewayifeel

December 10 2012

IWantToBe
IWantToBe
Chcę poczuć te święta.
— !
Reposted fromabove above viathewayifeel thewayifeel

August 18 2012

IWantToBe
często się boję i czuję się nikim
— Myslovitz, w deszczu maleńkich żółtych kwiatów

August 15 2012

IWantToBe
Przyjdzie taki moment, że wstaniesz na nogi, przestaniesz żyć przeszłością. Pomoże Ci wyjątkowa osoba. Sprawi to jeden uśmiech. To mały czyn, a zdziała cuda.
Reposted fromlabellavita labellavita viathewayifeel thewayifeel

August 08 2012

IWantToBe

July 25 2012

IWantToBe
Żałosne. Jak człowiek potrafi nie dawać sobie rady bez drugiego człowieka.
Reposted frommefir mefir viathewayifeel thewayifeel

June 15 2012

IWantToBe
‎po drugie, przyjaźni nie definiuję, najszczerszą przyjaźń się czuje...

— Sokół&Pono

June 14 2012

IWantToBe
Może kiedyś dożyję płaskiego brzucha.
Reposted frommaim-me maim-me viathewayifeel thewayifeel
IWantToBe
Istnieje na świecie tylko jeden człowiek, którego naprawdę pokochasz, reszta to tylko zauroczenia i życiowe błędy.
Reposted frommefir mefir viathewayifeel thewayifeel

June 11 2012

IWantToBe
Za bycie nieśmiałym trzeba płacić pewną cenę.
— noc robi swoje.

June 06 2012

IWantToBe
Ciekawe jak by moje życie się potoczyło gdybym Cię nie poznała i nie pokochała...

June 04 2012

IWantToBe
Nie zastanawiaj się czy to dobre, odpowiednie i czy wypada. Po prostu to zrób.
— mmc
IWantToBe
0279 9e26
Reposted fromnearu nearu viathewayifeel thewayifeel
IWantToBe
8485 d5f6
Reposted frommyname myname viathewayifeel thewayifeel
IWantToBe
6856 2cd3
perfection *.*

June 01 2012

IWantToBe
0894 2255
IWantToBe
0950 552a
IWantToBe
2232 333f
Reposted fromproof proof viathewayifeel thewayifeel

May 26 2012

IWantToBe
Nie zaczynaj w siebie wątpić. Niska samoocena to niszcząca siła, która pożera Cię od środka.
— Callisto
Reposted fromMerlinka Merlinka viabetterTogether betterTogether
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl